Giỏ hàng

Chị Minh Thúy (TP.HCM)

“Ở nhà có mẹ (78 tuổi) cũng bị tiểu đường. Bình thường cũng đã chú ý đến vấn đề ăn uống, dinh dưỡng cho bà. Trong giai đoạn dịch bệnh này càng chú ý hơn. Mình có sử dụng đường cỏ ngọt iLite để giúp bà ổn định lượng đường, huyết áp, tim mạch."

Có thể bạn quan tâm

“Ở nhà có mẹ (78 tuổi) cũng bị tiểu đường. Bình thường cũng đã chú ý đến vấn đề ăn uống, dinh dưỡng cho bà. Trong giai đoạn dịch bệnh này càng chú ý hơn. Mình có sử dụng đường cỏ ngọt iLite để giúp bà ổn định lượng đường, huyết áp, tim mạch."